Pogoji in določila

Nazadnje urejano: June 22, 2023

Please read these terms and conditions carefully before using Our Service.

Splošni pogoji in pravila SXP1

I. Uvod

  1. Splošna pravila in pogoji določajo pravice in omejitve uporabnikov kot tudi odnos med kupcem in ponudnikom. SXP1 je blagovna znamka pod katero deluje spletna stran www.sxp1.eu, ki je v lasti in s katero upravlja Kitio Internacional d.o.o., s sedežem družbe na naslovu Dunajska 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, Evropska Unija, davčna št. SI-75209578, matična številka 8527504000.
  2. Z obiskom spletne strani in nakupom kot tudi uporabo produkta pod imenom SXP1 kupci in uporabniki soglašajo in sprejemajo te Splošne pogoje in pravila. Uporabo produkta, obisk in uporaba storitev in/ali opreme ponudnikov določajo tudi splošni pogoji in pravila ponudnika. Odgovornost kupca in uporabnika je, da se predhodno z njimi seznani in se jih v celoti brez izjem pridržuje. V primeru, da kupec ni uporabnik produkta, je pozvan, da uporabnika seznani z vsebino teh splošnih pogojev in pravil.

II. Pojmovnik

Organizator je družba Kitio Internacional d.o.o., ki na svoji spletni strani prodaja produkte pod imenom SXP1.

SXP1 je posamezno doživetje iz programa, ki obstaja v elektronski (PDF vaučer) obliki. Kupec z nakupom pridobi pravico za uporabo točno določenih storitev in produktov za katere boni veljajo pri izbranih ponudnikih.

Ponudnik je poslovni partner organizatorja, ki ponuja določeno blago ali izvaja določene storitve, kot izhaja iz opisa doživetja na spletni strani sxp1.eu.

E-bon je plačilno sredstvo za storitev, ki jo kupec izbere glede na možnosti posameznega ponudnika in obstaja kot zapis v digitalni obliki. Veljavni so le originalni izvodi, ki so opremljeni z ustreznimi veljavnimi kodami za unovčitev in aktivacijo.

Uporabnik je oseba, ki storitev dejansko koristi, uporablja.

Kupec je pravna ali fizična oseba, ki je produkt kupila ali prejela.

III. Osebni podatki in avtorske pravice

1. Uporaba blaga in storitev iz kataloga blagovne znamke www.SXP1.eu, je zagotovljena od 22.6.2023 dalje le registriranim uporabnikom. Registracija omogoča večjo varnost sistema, preklic in zamenjavo vaše kartice v primeru kraje ali izgube. Z registracijo in strinjanjem glede uporabe podatkov uporabnik dovoli organizatorju ter ponudnikom storitev neposredno trženje in obdelavo osebnih podatkov. Oba se obvezujeta, da bosta delovala skrbno in v skladu z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov. Osebni podatki uporabnikov se obvezno zbirajo za namen vodenja lastne evidence uporabnikov, e-mail ter SMS/MMS obveščanja za namen neposrednega trženja, telefonskega anketiranja ter ponujanja blaga in storitev z uporabo poštnih storitev. V tem okviru se zbirajo naslednji podatki: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, mobilna telefonska številka, naslov elektronske pošte in datum rojstva. Podatki ne bodo posredovani kateri koli tretji osebi, razen v primeru akcij ali nagradnih iger tretjih oseb, kjer je lahko določeno drugače (VIII.a. Promocijske akcije in nagradne igre, 3. točka).

2.Organizator sme v osebne podatke vpogledati in jih uporabiti tudi v primeru suma kaznivih dejanj ali suma kršenja teh splošnih pogojev.

3.Pri vseh aktualnih nagradnih igrah se davčna številka kot zelo občutljiv osebni podatek, zahteva naknadno samo od nagrajencev in še to samo v primeru, ko tako nalaga zakonodaja. Sodelujoči v nagradni igri ima možnost odkloniti posredovanje svojih podatkov in kljub temu sodeluje v nagradnem žrebu. Potrebne podatke za prejem nagrade mora obvezno posredovati nagrajenec, med drugim tudi davčno številko če je potrebna. Nagrajenec, ki odkloni posredovanje podatkov izgubi pravico do nagrade.

4.Uporabnik lahko kadarkoli pisno na naslov organizatorja ali na drug dogovorjen način zahteva, da organizator trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Organizator je dolžan v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek e-maila) obvestiti uporabnika, ki je to zahteval. Uporabnik, ki ne želi prejemati posebnih ponudb, se lahko pisno na naslov, naveden v tej točki, odjavi od vseh oblik obveščanja (domači naslov, e-mail, GSM).

5.Vsaka objava komentarja, slike ali videa na forumih ali družbenem omrežju povezana s ponudnikom ali organizatorjem se smatra kot javna objava, s čimer se pravica do uporabe avtorskega materiala avtomatično prenese v kateri koli obliki ali za katerikoli namen organizatorja.

IV. Definicija storitev, produktov in odgovornosti

1.Uporabnik je skrbno izbral ponudnike, ki se s svojimi storitvami in izdelki predstavljajo v ponudbi produktov SXP1. Organizator ne odgovarja za napako enega od ponudnikov, v primeru popolne ali delne neizpolnjene storitve ali za spremembo storitve s strani ponudnika. V takšnem primeru je vsa odgovornost na strani ponudnika. Uporabnik lahko izbere drugega ponudnika med ponujenimi. V takem primeru uporabnik ni upravičen do nikakršnega povračila stroškov. Za zagotavljanje najvišje ravni kakovosti storitev, predložene kupcem, lahko organizator odpove sodelovanje z enim ali več ponudniki. V primeru, da ponudnik, naveden na spletni strani, ne sodeluje več z organizatorjem, bo slednji po svojih najboljših močeh ponudil uporabniku storitev, ki je enakovredna prvotno izbrani.

2.Ponudniki na spletni strani so redno ažurirani skladno s spremembami ponudbe. Uporabnik je dolžan vsako ponudbo predhodno preveriti ob rezervaciji pri ponudniku in jasno navesti vse potrebne podatke, ki jih ponudnik zahteva za pridobitev določenega blaga ali izvedbo dogovorjenih storitev oziroma aktivnosti. Organizator ne prevzema odgovornosti za posredovanje nepopolnih ali nepravilnih podatkov s strani uporabnika oziroma kupca. Uporabnik oziroma kupec odgovarjata za pravilnost ter resničnost posredovanih podatkov.

3.Uporabnik in kupec soglašata in razumeta, da sta za ravnanje z e-boni v celoti odgovorna sama. Izguba ali kraja darilnih bonov je v celoti odgovornost uporabnika ali kupca. Organizator ni odgovoren za morebitne zlorabe darilnih bonov in ni dolžan preverjati identitete kupca.

4.Organizator ne odgovarja za škodo, ki bi jo povzročile naravne ali druge nesreče ali druge okoliščine ali jo povzročijo tretje osebe na kakršen koli način ali obliki.

V. Uporaba e-bonov in rezervacija storitev

1.Pogoj za uporabo storitev je, da ima uporabnik veljaven e-bon ter sprejme ta splošna pravila in pogoje uporabe organizatorja in ponudnika.

2.Uporabniki SXP1 programa so dolžni pred uporabo e-bonov in storitve preveriti ključne informacije in opraviti obvezno rezervacijo storitve pri ponudniku v roku, ki je določen s vsakim partnerjem posebej in je naveden na spletu. Rezervacija je opravljena po potrditvi rezervacijske kode s strani ponudnika, točna navodila in postopek rezervacije pa je naveden v teh splošnih pogojih. Posebej je potrebno biti pozoren na največje možno število oseb, omejitve glede na čas ali dobo, potrebno opremo, vremenske razmere ali druge podrobnosti.

3.Za rezervacijo je potrebno prvo kontaktirati ponudnika doživetja in z njim preveriti proste termine z navedbo, da ste prejemnik SXP1 enkratnega doživetja. Ko uskladite prost termin ponudniku sporočite AKTIVACIJSKO in UNOVČITVENO kodo, navedeno na e-bonu. Počakajte, da vam le ta sporoči, da je koda sprejeta in rezervacija uspešno opravljena.

4.Vse rezervacije so odvisne od števila razpoložljivih kapacitet. Partnerski objekti imajo lahko na voljo določeno število kapacitet posebej za uporabnike SXP1. Posledično je mogoče, da so na določen termin za goste SXP1 programa kapacitete zasedene, medtem ko so za druge uporabnike še proste. Možnosti rezervacij v objektih se nenehno spreminjajo. Posledično je objekt lahko polno zaseden v času rezervacijske poizvedbe, medtem ko so nekaj dni pozneje zaradi odpovedi rezervacij kapacitete spet na voljo. Skladno s tem organizator ne jamči za rezervacije.

5.Ob predložitvi pri ponudniku veljavnega e-bona uporabnik pridobi pravico za uporabo e-bona za koriščenje storitev oz. pridobitev blaga, ki ga je možno pridobiti na podlagi posameznega darilnega bona.

6.E-bon je mogoče koristiti le enkrat, če ni navedeno drugače. Ponudnik prevzame e-bon ob prvem obisku uporabnika in če je potrebno, izda potrdilo o prevzemu in račun za opravljeno storitev.

7.Vsak e-bon se lahko zamenja v času veljavnosti za katerikoli bon v višjem cenovnem razredu ob doplačilu, pri čemer je potrebno poslati dopis skupaj s kartico na e-poštni naslov organizatorja. Ob zamenjavi za nižji cenovni razred se vrednost razlike v ceni ne vrača. Menjava bo izvedena v največ v treh delovnih dneh. Bon je veljaven do datuma odtisnjenega na njem. Možnost brezplačne zamenjave ne vključuje stroškov poštnine. Kopije bonov so neveljavne.

8.Koda za aktivacijo je koda, ki se nahaja na e-bonu v in se uporablja ob prvem kontaktu z izbranim ponudnikom. Koda za unovčitev je koda namenjena ponudniku za potrjevanje izvedene storitve ali uporabe produkta. Uničena ali nečitljiva aktivacijska koda je lahko razlog za zavrnitev e-bona.

9.E-boni niso zamenljivi za denar, prav tako ni dovoljeno sprejemati kakršno koli drugo plačilo v zameno za darilne bone.

10.E-bon za doživetje SXP1 je mogoče koristiti samo za blago ali storitev, ki je navedena ob posameznem produktu na spletni strani sxp1.eu. Če uporabnik koristi katero koli drugo storitev, ki ni predvidena med opcijami navedenimi ob produktu, jo ta plača po rednem ceniku ponudnika.

11.Vrednostne kartice ali boni in e-boni iz programa SXP1 imajo rok veljavnosti 90 dni od nakupa z možnostjo brezplačnega podaljšanja do največ 2 leti. Menjave se lahko delajo le znotraj enakega programa. Razlike za zamenjavo za izbrani cenejši paket ne vračamo.

12.Kopiranje, reproduciranje ali poneverjanje je strogo prepovedano, predstavlja kaznivo dejanje in se kaznuje v skladu z veljavnimi zakoni Republike Slovenije. Vsa navedena dejanja oziroma kršitve bo organizator prijavil pristojnim državnim organom, posledice v celoti prevzema storilec.

VI. Nakup na www.sxp1.eu

1.Kupec najprej izbere želeni produkt, kjer se nahajajo vsi podatki o storitvi in produktu kot tudi morebitne omejitve ponudnika. S klikom za nakup preide na stran za potrjevanja naročila.

2.Potrdilo naročila in plačilo

Kupec naročilo potrdi s klikom na gumb »Oddaj naročilo«. Nakup je nepreklicno zaključen in gre v nadaljnjo obdelavo organizatorja. Za potrdilo naročila ali v primeru takšne potrebe iz katerega koli razloga, lahko organizator kupca osebno kontaktira. Kupoprodajna pogodba med organizatorjem in kupcem je v spletni trgovini sklenjena s trenutkom oddaje naročila. Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na e-mailu info@sxp1.eu.

3.Cene so veljavne v trenutku naročila s strani kupca in samo ob plačilu pod pogoji, opisanimi v nadaljevanju ali na prodajnem mestu. Cena vedno vključuje tudi DDV v kolikor ni specificirano drugače.

4.Cene na spletni strani so fiksne in se ne spreminjajo v času dostopa obiskovalcev. Cene so predstavljene kot redne cene, ki veljajo za nakup preko spletnega mesta, neodvisno od izbranega načina plačila.

VII. Načini plačila

1.Organizator omogoča način plačila s plačilno oziroma kreditno kartico

2.Nekatere plačilne metode lahko vključujejo dodatne stroške plačilnega prometa, na kar pa organizator ne more vplivati.

3.V primeru nakupa preko spletne trgovine organizatorja, organizator kupcu izda račun za nakup produkta na trajnem mediju. Kupec prejme račun po elektronski pošti skupaj s produktom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah obvestiti organizatorja v osmih dneh od dneva prejema. Kasneje podani ugovori glede pravilnosti izdanih računov ne bodo upoštevani. Kupoprodajna pogodba ali naročilo je shranjeno v elektronski obliki na strežniku organizatorja in kupcu dostopna na zahtevo.

VIII. Cene

Produkti so dobavljeni po ceni, ki veljajo po cenikih in tarifah ob potrditvi naročila. Cene so izražene v evrih. Darilni bon, ki je plačilno sredstvo ni predmet DDV. Cene na spletni strani organizatorja so fiksne, v času nakupa organizator zagotavlja nespremenjene pogoje. Od sklenitve kupoprodajne pogodbe dalje so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za organizatorja kot za kupca.

VIII.a. Promocijske akcije in nagradne igre

1.Promocijske akcije in znižanja

Sodelovanje v promocijskih akcijah je možno v času trajanja akcije, ki je objavljen v medijih, v katerih se akcija komunicira. V kolikor v oglaševanih gradivih ni navedeno drugače, akcija poteka samo na naši spletni strani. Akcijske cene veljajo izključno za nakupe darilnih paketov SelectBox v času trajanja akcije. Akcije, kode, popusti in druge ugodnosti se ne seštevajo.

2.Promocijska koda je koda, ki prinaša različne ugodnosti pri nakupu in je časovno omejena. Aktivno promocijsko kodo lahko kupec najde na naslovni strani oglasnega sporočila, v organizatorjevem e-obveščevalcu ali v drugih medijih. Promocijska koda je beseda ali številka ali kombinacija obojega, ki jo kupec kot prijavljen uporabnik vpiše v koraku spletnega nakupa. Po kliku na »Vnesi promocijsko kodo« se vrstico nižje odpre okence, v katerega kupec vpiše trenutno veljavno promocijsko kodo, nato sledi še klik na rumen gumb »uporabi«. Popust oziroma ugodnost bo upoštevana takoj zatem.

3.Akcije in nagradne igre

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

VIII.b. Pravica do preklica naročila

Kupec preko spletne strani organizatorja ima pravico odstopiti od pogodbe.

Kupec dobi povrnjeno celotno kupnino, če prekliče nakup vsaj 24 ur pred začetkom doživetja.

Če kupec prekliče naročilo v manj kot 24 ur pred rezerviranim terminom, vplačan znesek ne bo povrnjen.

Morebitne spremembe manj kot 24 ur pred rezerviranim terminom ne bodo sprejete.

Veljaven je lokalni čas lokacije, kjer se ponudnik SXP1 doživetja nahaja.

Nekatera doživetja iz ponudbe SXP1 so odvisna od vremena. Če je termin/rezervacija odpovedan zaradi slabega vremena, bo kupcu ponujen alternativen datum ali celotno povračilo denarja.

Nekatera doživetja zahtevajo minimalno število udeležencev. Če je izvedba SXP1 doživetja odpovedana, ker minimalno število udeležencev ni izpolnjeno, bo kupcu ponujen alternativen datum ali SXP1 doživetje ali celotno povračilo denarja.

IX. Reklamacija in vračilo

Kupec lahko storitev reklamira, če storitev nima lastnosti, ki jih je organizator izrecno obljubil ali kako drugače odstopajo od kupčevega naročila. Kupec lahko blago reklamira v zakonsko določenem roku. Za izvajanje storitve je odgovoren izključno izvajalec in nikakor organizator. Kljub temu se bo organizator prizadeval po svojih najboljših močeh da razreši vsa nesoglasja ali reklamacije med kupcem in izvajalcem v najkrajšem možnem času.

X. Odveza odgovornosti

1.Spletna trgovina www.sxp1.eu deluje po principu kataloške prodaje, podatki o dobavi pa so ustvarjeni na podlagi informacij s strani ponudnikov in so informativne narave. Kljub prizadevanju za stalno ažuriranost se lahko zgodi, da se podatki o ponudnikih, ceni produktov ali dobavi spremenijo tako hitro, da organizator podatkov ne uspe popraviti in so podatki še vedno nespremenjeni. V takem primeru bo organizator kupca obvestili o spremembah in mu omogočil odstop od naročila, zamenjavo naročenega produkta ali kakšno drugo dogovorjeno možnost.

2.Vse cene in roki dobave so veljavni šele, ko je naročilo potrjeno in je označeno z oznako “Naročilo potrjeno”.

3.Ob ponovni dobavljivosti produkta organizator ne jamči iste cene, kot jo je imel pred umikom iz prodaje.

4.Čeprav se organizator trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije vseh artiklov so simbolične in ne zagotavljajo dejanskih lastnosti izdelka.

5.Organizator si pridržuje pravico do tipkarskih napak.

6.Organizator si pridržuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

7.Organizator je oproščen določil o dostavi v razmerah, na katere organizator ne more vplivati, npr. v primeru stavke dostavne službe ali v primeru višje sile.

8.Spletne strani, ki so direktno ali indirektno povezane s spletno stranjo organizatorja, niso pod nadzorom organizatorja in jih ta tudi ne ureja. Organizator zato ne nosi odgovornosti za informacije, ki se nahajajo na povezanih spletnih straneh. Povezave do spletnih strani tretjih strank so navedene samo iz praktičnih razlogov in organizator ne odgovarja za verodostojnost in zanesljivost informacij na teh straneh.

XI. Končne določbe

1.Zadnji popravki Splošnih pravil in pogojev stopijo v veljavo z dnem 22.6.2023 od objave dalje. Družba si pridržuje pravico kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeniti pričujoče Splošne pogoje in pravila.

2.Organizator spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Organizator se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se lahko odda preko e-poštnega naslova na info@sxp1.eu.

3.Organizator se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški samega spora. Zato se organizator prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spor reši sporazumno. V primeru, da to ne bo mogoče, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. V skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Spletno platformo Evropske komisije za spletno reševanje sporov najdete na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

4.Ti splošni pogoji pričnejo veljati z dnem 22. 6. 2023 dalje in veljajo do preklica.