Odredbe i uvjeti

Zadnje ažurirano: June 22, 2023

Molimo vas da pažljivo pročitate ove uvjete prije korištenja naše usluge.

Opći uvjeti SXP1

I. Uvod

 1. Opća pravila i uvjeti određuju prava i ograničenja korisnika kao i odnos između kupca i davatelja. SXP1 je robna marka pod kojom posluje web stranica www.sxp1.eu, koja je u vlasništvu i pod upravom Kitio Internacional d.o.o., sa sjedištem na adresi Dunajska 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, Europska unija, porezni br. SI-75209578, matični broj 8527504000.
 2. Posjetom web stranici te kupnjom i korištenjem proizvoda pod nazivom SXP1 kupci i korisnici su suglasni i prihvaćaju ove Opće uvjete poslovanja. Korištenje proizvoda, posjet i korištenje usluga i/ili opreme davatelja također su određeni općim uvjetima i pravilima davatelja. Dužnost je kupca i korisnika da se s njima unaprijed upoznaju i da ih se bez iznimke u cijelosti pridržavaju. U slučaju da kupac nije korisnik proizvoda, moli se da korisnika upozna sa sadržajem ovih općih uvjeta i pravila.

II. Pojmovnik

Organizator je Kitio Internacional d.o.o., koji na svojoj web stranici prodaje proizvode pod nazivom SXP1.

SXP1 je individualno iskustvo iz programa koji postoji u elektronskom (PDF voucher) obliku. Kupnjom kupac stječe pravo korištenja određenih usluga i proizvoda za koje vrijede bonovi kod odabranih ponuđača.

Ponuditelj je poslovni partner organizatora koji nudi određenu robu ili pruža određene usluge, kako proizlazi iz opisa iskustva na web stranici sxp1.eu.

E-vaučer je sredstvo plaćanja usluge koje kupac odabire prema mogućnostima pojedinog pružatelja i postoji kao digitalni zapis. Važeće su samo originalne kopije koje dolaze s odgovarajućim važećim kodovima za otkup i aktivaciju.

Korisnik je osoba koja stvarno koristi uslugu.

Kupac je pravna ili fizička osoba koja je kupila ili primila proizvod.

III. Osobni podaci i autorska prava

 1. Korištenje roba i usluga iz kataloga robne marke www.SXP1.eu zajamčeno je od 22. lipnja 2023. samo registriranim korisnicima. Registracija omogućuje veću sigurnost sustava, otkazivanje i zamjenu Vaše kartice u slučaju krađe ili gubitka. Prijavom i pristankom na korištenje podataka korisnik dopušta organizatoru i pružateljima usluga izravno oglašavanje i obradu osobnih podataka. Oboje se obvezuju postupati pažljivo i u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka. Osobni podaci korisnika nužno se prikupljaju u svrhu vođenja evidencije korisnika, e-mail i SMS/MMS obavijesti u svrhu izravnog marketinga, telefonskog anketiranja te ponude roba i usluga korištenjem poštanskih usluga. U tom kontekstu prikupljaju se sljedeći podaci: osobno ime, adresa prebivališta ili boravišta, broj mobitela, e-mail adresa i datum rođenja. Podaci se neće prosljeđivati ​​trećim stranama, osim u slučaju promocija ili nagradnih igara trećih osoba, gdje može biti drugačije navedeno (VIII.a. Promotivne kampanje i nagradne igre, točka 3).
 2. Organizator može pristupiti i koristiti osobne podatke i u slučaju sumnje na kaznena djela ili sumnje na kršenje ovih općih uvjeta.
 3. U svim aktualnim nagradnim igrama porezni broj, kao vrlo osjetljiv osobni podatak, naknadno se traži samo od dobitnika, i to samo u slučaju kada to propisi nalažu. Sudionik nagradne igre ima mogućnost odbiti prijenos svojih podataka i dalje sudjelovati u nagradnoj igri. Dobitnik mora dostaviti podatke potrebne za preuzimanje nagrade, uključujući i porezni broj, ako je potrebno. Dobitnik nagrade koji odbije dostaviti podatke gubi pravo na nagradu.
 4. Korisnik može u bilo kojem trenutku pisanim putem na adresu organizatora ili na drugi dogovoreni način zatražiti da organizator trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke u svrhu izravnog marketinga. Organizator je dužan u roku od 15 (petnaest) dana spriječiti korištenje osobnih podataka za izravni marketing te u roku od daljnjih 5 (pet) dana pisanim putem ili na drugi dogovoreni način (npr. putem e-maila) obavijestiti korisnika koji je to zatražio. Korisnik koji ne želi primati posebne ponude može se odjaviti od svih oblika obavijesti (kućna adresa, e-mail, GSM) pisanim putem na adresu navedenu u ovoj točki.
 5. Javnom objavom smatra se svaka objava komentara, slike ili videa na forumima ili društvenim mrežama vezanim uz pružatelja ili organizatora, čime se pravo korištenja autorskog materijala u bilo kojem obliku i za bilo koju svrhu automatski prenosi na organizatora.

IV. Definicija usluga, proizvoda i odgovornosti

 1. Korisnik je pažljivo odabrao pružatelje čije su usluge i proizvodi predstavljeni u asortimanu SXP1. Organizator ne odgovara za pogrešku nekog od ponuđača, u slučaju potpunog ili djelomičnog neispunjenja usluge, ili za promjenu usluge od strane ponuđača. U tom slučaju svu odgovornost snosi davatelj. Korisnik može izabrati drugog davatelja između ponuđenih. U tom slučaju korisnik nema pravo na bilo kakvu naknadu troškova. Kako bi osigurao najvišu razinu kvalitete usluge koju pruža korisnicima, organizator može raskinuti suradnju s jednim ili više ponuđača. U slučaju da ponuđač naveden na web stranici više ne surađuje s organizatorom, organizator će dati sve od sebe da korisniku ponudi uslugu ekvivalentnu onoj izvorno odabranoj.
 2. Ponuđači na web stranici redovito se ažuriraju sukladno promjenama u ponudi. Korisnik je dužan prilikom rezervacije kod ponuđača unaprijed provjeriti svaku ponudu te jasno navesti sve potrebne podatke koji su ponuđaču potrebni za nabavu određene robe ili obavljanje ugovorene usluge ili aktivnosti. Organizator ne preuzima odgovornost za davanje nepotpunih ili netočnih podataka od strane korisnika ili kupca. Za točnost i istinitost danih podataka odgovoran je korisnik odnosno kupac.
 3. Korisnik i kupac suglasni su i razumiju da su isključivo odgovorni za rukovanje e-bonovima. Gubitak ili krađa poklon bonova isključiva je odgovornost korisnika ili kupca. Organizator ne snosi odgovornost za eventualnu zlouporabu poklon bonova te nije dužan provjeravati identitet kupca.
 4. Organizator ne snosi odgovornost za štetu nastalu uslijed prirodnih ili drugih nepogoda ili drugih okolnosti ili prouzročenu od strane trećih osoba na bilo koji način ili u bilo kojem obliku.

V. Korištenje e-vaučera i rezervacija usluga

 1. Uvjet za korištenje usluga je da korisnik posjeduje važeći e-voucher te prihvaća ova opća pravila i uvjete korištenja organizatora i davatelja.
 2. Korisnici programa SXP1 dužni su provjeriti ključne podatke prije korištenja e-vaučera i usluge te izvršiti obaveznu rezervaciju usluge kod pružatelja u roku koji je specificiran sa svakim partnerom zasebno i naveden na internetu. Rezervacija se vrši nakon potvrde koda rezervacije od strane ponuđača, a točne upute i postupak rezervacije navedeni su u ovim općim uvjetima. Posebnu pozornost treba obratiti na najveći mogući broj ljudi, vremenska ili godišnja ograničenja, potrebnu opremu, vremenske uvjete ili druge detalje.
 3. Da biste izvršili rezervaciju, prvo morate kontaktirati pružatelja iskustva i provjeriti s njim dostupne datume, navodeći da ste primatelj SXP1 jednokratnog iskustva. Prilikom ugovaranja slobodnog termina obavijestite davatelja o AKTIVACIJSKOM kodu i kodu UNOVČENJA na navedenom e-voucheru. Pričekajte dok vas ne obavijesti da je kod prihvaćen i da je rezervacija uspješno izvršena.
 4. Sve rezervacije ovise o broju slobodnih kapaciteta. Partnerski objekti mogu imati određeni broj raspoloživih kapaciteta posebno za korisnike SXP1. Zbog toga je moguće da su na određeni datum kapaciteti zauzeti za goste SXP1 programa, dok su za ostale korisnike još slobodni. Mogućnosti rezervacija u objektima se stalno mijenjaju. Samim time objekt može biti popunjen u trenutku upita za rezervaciju, dok su nekoliko dana kasnije, zbog otkazivanja rezervacije, kapaciteti ponovno slobodni. Sukladno tome, organizator ne jamči rezervacije.
 5. Predočenjem davatelju važećeg e-vouchera korisnik stječe pravo korištenja e-vouchera za korištenje usluga odnosno stjecanje robe koja se može dobiti temeljem pojedinačnog darovnog bona.
 6. E-voucher se može koristiti samo jednom, osim ako nije drugačije navedeno. Pružatelj preuzima e-vaučer prilikom prvog posjeta korisnika te po potrebi izdaje potvrdu i račun za obavljenu uslugu.
 7. Svaki e-voucher moguće je tijekom roka valjanosti zamijeniti za bilo koji voucher višeg cjenovnog razreda uz nadoplatu, u kojem slučaju je potrebno zajedno s karticom poslati pismo na e-mail adresu organizatora. Kod zamjene za niži cjenovni razred vrijednost razlike u cijeni se ne vraća. Zamjena će se izvršiti u roku od najviše tri radna dana. Vaučer vrijedi do datuma otisnutog na njemu. Mogućnost besplatne zamjene ne uključuje troškove poštarine. Kopije kupona ne vrijede.
 8. Aktivacijski kod je kod koji se nalazi na e-voucheru i koristi se prilikom prvog kontakta s odabranim davateljem usluga. Kod unovčenja je kod namijenjen davatelju za potvrdu izvršene usluge ili korištenja proizvoda. Uništen ili nečitak aktivacijski kod može biti razlog odbijanja e-vouchera.
 9. E-bonovi nisu zamjenjivi za novac, niti je dopušteno prihvaćanje bilo kakvog drugog plaćanja u zamjenu za poklon bonove.
 10. E-vaučer za SXP1 iskustvo može se koristiti samo za robu ili usluge navedene uz pojedini proizvod na web stranici sxp1.eu. Ukoliko korisnik koristi neku drugu uslugu koja nije navedena među opcijama navedenim uz proizvod, istu plaća prema redovnom cjeniku davatelja.
 11. Vrijednosne kartice odnosno bonovi i e-bonovi iz programa SXP1 imaju rok valjanosti 90 dana od datuma kupnje uz mogućnost besplatnog produljenja do maksimalno 2 godine. Razmjene se mogu izvršiti samo unutar istog programa. Ne vraćamo razliku pri zamjeni za odabrani jeftiniji paket.
 12. Kopiranje, reprodukcija ili pronevjera strogo je zabranjena, predstavlja kazneno djelo i kažnjava se u skladu s važećim zakonima Republike Slovenije. Sve navedene radnje ili prekršaje organizator će prijaviti nadležnim državnim tijelima, a posljedice u cijelosti snosi počinitelj.

VI. Kupnja na www.sxp1.eu

 1. Kupac prvo odabire željeni proizvod, gdje se nalaze sve informacije o usluzi i proizvodu, kao i eventualna ograničenja ponuđača. Klikom na Kupite dolazite na stranicu za potvrdu narudžbe.
 2. Potvrda narudžbe i plaćanje

Kupac narudžbu potvrđuje klikom na gumb "Pošalji narudžbu". Kupnja je neopozivo izvršena i organizator će je dalje obrađivati. Za potvrdu narudžbe ili u slučaju takve potrebe iz bilo kojeg razloga, organizator može osobno kontaktirati kupca. Kupoprodajni ugovor između priređivača i kupca sklapa se u internetskoj trgovini prilikom predaje narudžbe. Kupoprodajni ugovor (odnosno prva elektronička poruka o statusu narudžbe) pohranjuje se u elektroničkom obliku na e-mail adresu info@sxp1.eu.

 1. Cijene vrijede u trenutku narudžbe od strane kupca i isključivo uz plaćanje prema dolje opisanim uvjetima ili na prodajnom mjestu. U cijenu je uvijek uključen PDV, osim ako nije drugačije navedeno.
 2. Cijene na web stranici su fiksne i ne mijenjaju se tijekom pristupa posjetitelja. Cijene su prikazane kao redovne cijene koje vrijede za kupnju putem web stranice, neovisno o odabranom načinu plaćanja.

VII. Metode plaćanja

1. Organizator omogućuje plaćanje platnom ili kreditnom karticom

2. Neki načini plaćanja mogu uključivati ​​dodatne troškove obrade plaćanja, na koje organizator ne može utjecati.

 1. U slučaju kupnje putem internet trgovine organizatora, organizator izdaje kupcu račun za kupnju proizvoda na trajnom mediju. Kupac uz proizvod dobiva račun e-mailom. Kupac je dužan provjeriti točnost podataka na računu i o eventualnim greškama obavijestiti organizatora u roku od 8 dana od dana primitka računa. Naknadno iznesene primjedbe na ispravnost izdanih računa neće se uvažavati. Kupoprodajni ugovor ili narudžba pohranjena je u elektroničkom obliku na serveru priređivača i dostupna je kupcu na zahtjev.

VIII. Cijene

Proizvodi se isporučuju po cijeni koja je važeća prema cjenicima i tarifama u trenutku potvrde narudžbe. Cijene su izražene u eurima. Poklon bon kao sredstvo plaćanja ne podliježe PDV-u. Cijene na stranicama organizatora su fiksne, u trenutku kupnje organizator jamči nepromijenjene uvjete. Od sklapanja kupoprodajnog ugovora sve cijene i ostali uvjeti su fiksni i vrijede kako za organizatora tako i za kupca.

VIII.a. Promotivne akcije i nagradne igre

 1. Promotivne akcije i popusti

Sudjelovanje u promotivnim akcijama moguće je za vrijeme trajanja kampanje, što se objavljuje u medijima u kojima se kampanja komunicira. Osim ako nije drugačije navedeno u oglašenim materijalima, kampanja se odvija samo na našoj web stranici. Promotivne cijene vrijede isključivo za kupnju SelectBox poklon paketa u razdoblju promocije. Promocije, kodovi, popusti i druge pogodnosti se ne zbrajaju.

 1. Promotivni kod je kod koji donosi razne pogodnosti pri kupnji i vremenski je ograničen. Aktivni promotivni kod kupac može pronaći na naslovnoj stranici oglasne poruke, u e-biltenu organizatora ili u drugim medijima. Promotivni kod je riječ ili broj ili kombinacija oboje koje kupac kao registrirani korisnik unosi tijekom koraka online kupnje. Nakon klika na "Unesi promotivni kod", jedan red ispod otvara se prozor u koji kupac upisuje trenutno važeći promotivni kod, zatim klikne na žuti gumb "primijeni". Popust ili pogodnost će se uračunati odmah nakon toga.
 2. Akcije i nagradne igre Nagrade se oporezuju prema Zakonu o porezu na dohodak. Dobitnik je obveznik poreza na dohodak sukladno Zakonu o porezu na dohodak (ostale naknade, uključujući nagrade). Nagrade nisu zamjenjive za drugu vrstu nagrade, isplative u gotovini ili prenosive na treće osobe. Osobe mlađe od 18 godina dužne su priređivaču dostaviti pismenu suglasnost roditelja ili zakonskog skrbnika istovremeno s davanjem podataka iz stavka 3. ovoga članka, a najkasnije prije preuzimanja nagrade.

VIII.b. Pravo na otkazivanje narudžbe

Kupac ima pravo odustati od ugovora putem web stranice organizatora.

Kupac će dobiti puni povrat ako odustane od kupnje najmanje 24 sata prije početka iskustva.

Ako kupac otkaže narudžbu manje od 24 sata prije rezerviranog datuma, uplaćeni iznos neće biti vraćen.

Promjene manje od 24 sata prije rezerviranog termina neće biti prihvaćene.

Primjenjuje se lokalno vrijeme lokacije na kojoj se nalazi pružatelj SXP1 iskustva.

Neka od iskustava koje nudi SXP1 ovise o vremenskim prilikama. Ako je termin/rezervacija otkazan zbog lošeg vremena, vama kao korisniku bit će ponuđen alternativni datum ili puni povrat novca.

Neka iskustva zahtijevaju minimalan broj sudionika. Ako se izvedba iskustva SXP1 otkaže jer nije ispunjen minimalni broj sudionika, kupcu će biti ponuđen alternativni datum ili iskustvo SXP1 ili puni povrat novca.

IX. Reklamacije i povrati

Kupac može reklamirati uslugu ako usluga nema karakteristike koje je organizator izričito obećao ili na neki drugi način odstupaju od narudžbe kupca. Kupac može reklamirati robu u zakonskom roku. Za izvršenje usluge odgovoran je isključivo pružatelj, a ne organizator. Unatoč tome, organizator će se potruditi da eventualne nesuglasice ili reklamacije između kupca i izvođača riješi u što kraćem roku.

X. Odricanje

 1. Internet trgovina www.sxp1.eu posluje po principu kataloške prodaje, a podaci za dostavu kreirani su na temelju informacija ponuđača i informativnog su karaktera. Unatoč nastojanju oko stalnog ažuriranja, može se dogoditi da se podaci o ponuđačima, cijenama proizvoda ili dostavi mijenjaju tako brzo da organizator ne uspije ispraviti podatke, a podaci su i dalje nepromijenjeni. U tom slučaju organizator će obavijestiti kupca o promjenama te mu omogućiti odustajanje od narudžbe, zamjenu naručenog proizvoda ili neku drugu dogovorenu mogućnost.
 2. Sve cijene i rokovi isporuke vrijede samo kada je narudžba potvrđena i označena oznakom "Narudžba potvrđena".
 3. Kada proizvod ponovno bude dostupan, organizator ne jamči istu cijenu kao prije povlačenja iz prodaje.
 4. Iako se organizator trudi osigurati točne fotografije prodajnih artikala, sve fotografije treba shvatiti kao simbolične. Fotografije svih artikala su simbolične i ne jamče stvarne karakteristike proizvoda.
 5. Organizator zadržava pravo na tiskarske pogreške.
 6. Organizator zadržava pravo promjene uvjeta poslovanja u bilo koje vrijeme i na bilo koji način, bez obzira na razlog i bez prethodne najave.
 7. Organizator se izuzima od odredbi o dostavi u situacijama na koje organizator ne može utjecati, npr. u slučaju štrajka dostavne službe ili više sile.
 8. Web stranice koje su izravno ili neizravno povezane s web stranicama organizatora nisu pod kontrolom organizatora i ne regulira ih organizator. Organizator stoga nije odgovoran za informacije koje se nalaze na povezanim web stranicama. Linkovi na web stranice trećih strana dani su isključivo iz praktičnih razloga, a organizator ne snosi odgovornost za vjerodostojnost i pouzdanost informacija na tim stranicama.

XI. Završne odredbe

 1. Posljednje izmjene i dopune Općih pravila i uvjeta stupaju na snagu 22. lipnja 2023. od datuma objave. Tvrtka zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.
 2. Organizator poštuje važeće zakone o zaštiti potrošača. Organizator se svim silama trudi ispuniti svoju dužnost uspostaviti učinkovit sustav rješavanja prigovora i odrediti osobu s kojom se, u slučaju problema, kupac može obratiti telefonski ili e-mailom. Pritužbe se mogu podnijeti putem e-pošte na info@sxp1.eu.
 3. Organizator je svjestan da je bitno obilježje potrošačkog spora njegova nerazmjernost između ekonomske vrijednosti zahtjeva i troškova samog spora. Stoga se organizator trudi da se eventualni sporovi riješe mirnim putem. U slučaju da to nije moguće, za rješavanje spora nadležan je nadležni sud u Ljubljani. Sukladno trećem stavku članka 32. Zakona o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova, ne priznajemo niti jednog nositelja izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova nadležnim za rješavanje potrošačkog spora koji bi potrošač mogao pokrenuti sukladno Zakonu o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova. Internetsku platformu Europske komisije za internetsko rješavanje sporova možete pronaći na sljedećem mjestu poveznica: http://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL
 4. Ovi opći uvjeti stupaju na snagu 22. lipnja 2023. i vrijede do poništenja.